VECĀKĀ GRUPA

 

Šajā attīstības etapā bērns sāk patstāvīgi spriest, secināt un kā personība prasa vairāk uzmanības sev.

Pedagoga uzdevums - censties saprast bērna domas, pārdzīvojumus, vienmēr saskatīt pozitīvo bērna vēlmē un centienos izdarīt darbu pašam, atbalstīt panākumus intelektuālajā un citos darbības veidos.

Pedagoga sadarbībai ar bērnu, kā ar līdzvērtīgu sabiedrības locekli, jāpalīdz bērnam sevi apzināt kā pilnvērtīgu kolektīva locekli un tanī pat laikā kā neatkārtojamu individualitāti citu vidū.

 

SPĒLES

Sižeta - lomu spēles

Iemāca:

 • patstāvīgi izvēlēties tēmu un sadalīt lomas;
 • attīstīt sižetu uz personīgās pieredzes pamata (pasakas, televīzijas pārraides utt.);
 • aizvietot reālās situācijas ar izdomātajām;
 • izmainīt sižetu;
 • spēles gaitā ievērot kulturālas, savstarpēji laipnas attiecības;
 • spēlē izmantot rotaļlietas-aizstājējas, paštaisītas rotaļlietas no dabas materiāliem.

 

Spēles- dramatizējumi

Iemāca:

 • spēlēties patstāvīgi, veidot sižetu, izmantojot personīgo pieredzi, izdomāt savus variantus, atlasīt un izmantot dažādus spēles materiālus;
 • saskaņot savu darbošanos ar citu bērnu darbošanos.

 


Didaktiskās spēles

Iemāca:

 • patstāvīgi organizēt spēles, apvienoties nelielās grupās;
 • precīzi izpildīt spēles noteikumus;
 • atpazīt augus, dzīvniekus (un tml.) pēc apraksta.Muzikāli didaktiskās spēles

Iemāca:

 • atšķirt spēļu dziesmas, atdarināt to ritmu, dažādās dinamiskās noskaņas;
 • izpildīt spēles darbības atbilstoši mūzikas raksturam.

 

Spēles ar konstruktīvajiem materiāliem

Iemāca:

 • patstāvīgi analizēt celtnes materiālu;
 • nosaukt celtnes sastāvdaļas;
 • kopīgi ar citiem bērniem veidot celtnes, dažādus sižetus, izmantojot konstruktorus, dabas materiālus;
 • pielietot celtnes pēc to nozīmes un atjaunot pēc nepieciešamības.

 


Gada beigās bērniem jāmāk:

 • patstāvīgi spēlēties, attīstīt sižetu, izmantojot personīgo pieredzi;
 • izmantot dažādus spēles materiālus;
 • iekļaut spēlē dejas un dziesmas;
 • saskaņot savas vēlmes ar citu bērnu vēlmēm;
 • godīgi ievērot didaktiskās spēles noteikumus, izdomāt noteikumu variantus;
 • spēlēties divatā un grupās;
 • patstāvīgi risināt darbību: priekšmetu un notikumu modelēšana, mīklu uzdošana, sacensības par noteiktu uzdevumu;
 • salīdzināt priekšmetus un analizēt atšķirības tajos (krāsa; forma, izmērs, materiāls);
 • sagrupēt priekšmetus pēc kopīgām pazīmēm;
 • salikt no vairākām daļām vienu veselu (mozaīka un tml.);
 • noteikt izmaiņas priekšmetu izvietojumā (priekšā, aizmugurē, pa labi, pa kreisi, zem, virs, u.c.).
Awesome Image

Interešu izglītības iestāde

Darba laiks

 • Pm-Pk10:00-19:00
 • Se10:00-13:00
 • SvCiet

Sazināties ar mums

 • Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29
 • +371 29232060
 • unik-al@inbox.lv

SIA "UNIK-AL"

© 2017 mācību centrs UNIK-AL. Developed by rootapi